چه زمانی خواندن سجده سهو بر ما واجب می شود؟

دو شنبه 26 آبان 1399 - 17:13:24
چه زمانی خواندن سجده سهو  بر ما واجب می شود؟

گاهی اوقات، فرد نمازگزار، سهوا دچار اشتباهی می‌گردد که بر او واجب است پس از نماز سجده سهو بجای آورد

تهران- الکوثر،  برای رفع کاستی و زیادی غیر عمدی در نماز، انجام این سجده واجب می شود:

به طور غیر عمد در بین نماز حرف بزند.

زمانی که یک سجده را فراموش کند به جا آورد.

 

درهمین ارتباط :  آنچه باید درباره سجده سهو بدانید

اگر در نماز ۴ رکعتی، بعد از سجده دوم شک کند چهار رکعت خوانده یا ۵ رکعت

اگر در رکعت اول و … سهواً سلام بدهد.

اگر تشهد را فراموش کند.


از صفحات دین و زندگی و ندای نور الکوثر فارسی دیدن کنید

آموزش سوره های قرآن ویژه کودکان

 


دو شنبه 26 آبان 1399 - 17:14:29

دسته بندی :