جنگ در سرزمین یانکی ها 

سه شنبه 27 آبان 1399 - 15:13:13

وبگردی: جو بایدن می گوید گلف بازی کردن ترامپ در اوج کرونا و متوقف کردن فرایند انتقال قدرت مایه آبروریزی آمریکاست.

تهران- الکوثر، جو بایدن می گوید گلف بازی کردن ترامپ در اوج کرونا و متوقف کردن فرایند انتقال قدرت مایه آبروریزی آمریکاست.

دکتر فائوچی رئیس مرکز بیماری های واگیر آمریکا هم می گوید چند دوره در کاخ سفید بوده و تا الان چنین چیزی ندیده است که نخواهند قدرت را به فرد دیگری منتقل کنند.
برخی مشاوران ترامپ هم گفته اند اگر او شکست را بپذیرد هم تبریک نخواهد گفت.


سه شنبه 27 آبان 1399 - 15:42:51

دسته بندی :