خلاقیت در فروش محصولات روستا

دو شنبه 10 آذر 1399 - 15:48:2

وبگردی: یک زن روستایی در بندر گز با فعالیت خود نشان داده است که بدون هزینه اما با داشتن خلاقیت میتوان همه محدودیت ها را دور زد.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف