نگاهی به تغییرات جدید صدور و گردش چک

شنبه 22 آذر 1399 - 18:26:22

وبگردی: اجرای قانون چک از امروز وارد مرحله جدید شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع است.

تهران- الکوثر،  قرار بود از امروز اجرای بخش دیگری از قانون جدید چکها آغاز شود اما با اطلاعیه بانک مرکزی یک ماه به تعویق افتاد. 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف