حکمت ؛ واجب فراموش شده

شنبه 6 دی 1399 - 17:14:51
حکمت ؛ واجب فراموش شده

اَمر به مَعروف و نَهی اَز مُنکَر دو واجب از فروع دین هستند. امر به معروف دعوت کردن کسی که عمل واجبی را ترک کرده به انجام آن و نهی از منکر تلاش برای جلوگیری از انجام کار حرام توسط فرد گناهکار است.

تهران- الکوثر، استاد مطهری در کتاب ده گفتار می‌فرماید: «در حدود هزار سال پیش بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و حکومت اسلامی دایره و تشکیلاتی به وجود آمد که در تاریخ اسلام دایره حِسبِه یا احتساب نامیده می‌شد. این دایره [اداره] به عنوان امر به معروف و نهی از منکر درست شده بود و پایه دینی داشت و از شؤون حکومت بوده است».
 

استاد مطهری در هر حال دایره حسبه را همان دایره [اداره] امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند و در ارتباط با محتسبان و خصوصا کسی که در راس این دایره بود، چند شرط را بیان می کند؛

از جمله عالم و مطلع بودن با ورع و تقوا بودن و امانتدار بودن ایشان وظیفه محتسب را نظارت بر کار و اعمال مردم می داند تا مرتکب فساد نشوند.


 

از صفحات دین و زندگی و ندای نور الکوثر فارسی دیدن کنید

آموزش سوره های قرآن ویژه کودکان

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف