طریقه به جا آوردن نماز احتیاط و سجده سهو

یک شنبه 7 دی 1399 - 16:36:56
طریقه به جا آوردن نماز احتیاط و سجده سهو

کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط کند و آن را به جا آورد

تهران- الکوثر

نماز احتیاط سوره توحید و قنوت ندارد و به صورت زیر خوانده می شود:

نماز احتیاط یک رکعتی

بدون آنکه سرتان را از قبله برگردانید، حمد را آهسته می خوانید و رکوع می روید و دو سجده، تشهد وسلام را می خوانید و نماز تمام می شود.

نماز احتیاط دو رکعتی ایستاده

بدون آنکه سر را از قبله برگردانید، مانندنماز دو رکعتی صبح در هر رکعت حمد را بدون سوره خوانده و رکوع می کنید.

نماز احتیاط دو رکعتی نشسته

بدون آنکه سر را از قبله برگردانید، نشسته، حمد را آهسته می خوانید، سپس کمی خم می شویدو رکوع را به جا می آورید، سپس می نشینید و بعد از آن به سجده می روید، رکعت دوم نیز همین گونه است ، تشهد و سلام نماز را می خوانید (دو رکعت نماز نشسته، یک رکعت ایستاده محسوب می شود) 

شکیات نماز و احکام فقهی آن

 

 

طریقه خواندن سجده سهو

بلافاصله بعد از سلام نماز بدون آنکه سر از قبله برگردد، دوبار به سجده می روید و در هر بار در سجده می گویید «بسم الله وبالله السلام علیک ایها النبی و رحمه الله وبرکاته» و بعد از سجده دوم، تشهد و سلام را دوباره می خوانید و نماز را تمام می کنید.


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف