سند تحول قضایی در یک نگاه

دو شنبه 8 دی 1399 - 11:56:32

وبگردی: «سند تحول قضائی» معمار آینده دستگاه قضایی محسوب می‌شود. این سند در چهار فصل کلیات، برنامه تحول، نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و نظام راهبری و پایش تدوین شده است.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف