پایش مردان نمکی زنجان

چهار شنبه 24 دی 1399 - 12:52:1

وبگردی: طرح پایش و ایمن سازی مردان نمکی معدن چهره آباد زنجان با همکاری دانشگاه بوخوم آلمان آغاز شد.


چهار شنبه 24 دی 1399 - 13:46:16

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف