نان‌ دادن به گرگ‌های دره لاماشا

شنبه 4 بهمن 1399 - 8:10:26

وبگردی: یک مرد با نان دادن به گرگ‌های دره لاماشا و کشتن گرگ نفس خود، به طبیعت خدمت می‌کند.


شنبه 4 بهمن 1399 - 13:45:27

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف