سبک ساده زندگی « حاج قاسم سلیمانی»

یک شنبه 5 بهمن 1399 - 15:32:45

وبگردی: شهید سلیمانی: متاسفانه جوانها با سبک اشتباه در آغاز زندگی، خود یا خانواده را مقروض می کنند.


یک شنبه 5 بهمن 1399 - 15:56:18

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف