فساد مسعود رجوی

چهار شنبه 15 بهمن 1399 - 12:53:15

وبگردی: مسعود رجوی برای مطرح کردن نام خود و سرگرم نگه داشتن اعضای گروهک منافقین موضوع ازدواج زنان با خود را مطرح کرد.


چهار شنبه 15 بهمن 1399 - 13:16:13

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف