آخرین روز رژیم پهلوی چگونه گذشت؟

چهار شنبه 22 بهمن 1399 - 11:28:28

وبگردی: اخبار رادیو به نقل از فرمانداری تهران در ساعت ۱۴ روز ۲۱ بهمن سال ۵۷ ساعت ممنوعیت تردد در شهر را اعلام کرد و این آغاز ماجرا بود.


چهار شنبه 22 بهمن 1399 - 18:32:7

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف