در دادگاه ترامپ چه می‌گذرد؟

پنج شنبه 23 بهمن 1399 - 16:7:6

وبگردی: با توجه به اینکه سنا به دو سوم آراء برای محکومیت ترامپ نیاز دارد دور از ذهن است که چنین رایی جمع شود و ترامپ نهایتا در این دادگاه محکوم شود.


پنج شنبه 23 بهمن 1399 - 17:28:32

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف