صدسالگیِ یک کودتا ...

یک شنبه 3 اسفند 1399 - 9:14:3

وبگردی : صبحِ سه‌شنبه سوم اسفند ۱۲۹۹، وقتی مردمِ پایتخت از خواب بیدار شدند، دیوارهای شهر را اعلانِ «حکم می‌کنم» پُر کرده بود.  اما کودتا، که امروز صدساله شد، چرا و چگونه به وقوع پیوست؟


یک شنبه 3 اسفند 1399 - 10:0:10

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف