حدیث کساء با نوای علی فانی + فیلم

دو شنبه 18 اسفند 1399 - 15:9:3

حدیث کسا حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی (ع)، فاطمه (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) که به پنج تن آل عبا شهرت یافته‌اند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف