توصیه به نوجوانان برای چهارشنبه سوری

دو شنبه 25 اسفند 1399 - 10:24:33

وبگردی : با اين که در چهارشنبه سوري سنت ها و مراسم هاي باصفا و مسرت بخشي وجود دارد ولي چند سالي است که به جاي اين سنت ها انفجار و بازي با مواد منفجره در بين نوجوانان هستيم که شادي را به عزا و ماتم تبديل ميکند.


دو شنبه 25 اسفند 1399 - 10:26:53

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف