الحاق جنگال به رزم سپاه

دو شنبه 25 اسفند 1399 - 14:8:40

وبگردی: سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: با ورود تجهیزات مقابله با جنگ الکترونیک به سازمان نیروی دریایی سپاه و جنگال قادر خواهیم بود سیگنال های خاموش دشمن و ارتباط داخلی آنها را هم رصد کنیم.


دو شنبه 25 اسفند 1399 - 18:39:46

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف