ممنوعیت‌های مرتبط با مشاغل ورزشی در شهرهای ایران

سه شنبه 26 اسفند 1399 - 12:38:27
ممنوعیت‌های مرتبط با مشاغل ورزشی در شهرهای ایران

تهران- الکوثر: وضعیت تعطیلی و محدودیت‌های مشاغل ورزشی با تعیین میزان شیوع ویروس کرونا در شهرهای ایران، پس از 25 اسفند مشخص شد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، بر اساس جدول گروه‌های شغلی، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی در گروه شغلی دو، استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار مشخص شده اند. 

طبق رنگ بندی شهرها از نظر شیوع ویروس کرونا، مشاغل دو، سه و چهار یعنی فعالیت استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی در مناطق قرمز ممنوع است.

در وضعیت نارنجی یا سطح هشدار 2 محدودیت‌های مشاغل سطح 3 و 4 اجرا خواهد شد. بنابراین استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیستند.

شهر ها در وضعیت زرد شامل محدودیت در سطح شغلی 4 هستند که به باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی مربوط می شود. 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید


سه شنبه 26 اسفند 1399 - 13:31:48

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف