چگونه بعد از خرید، کرونا را به خانه نیاوریم؟

چهار شنبه 27 اسفند 1399 - 15:48:39

وبگردی: رعایت نکات بهداشتی هنگام خرید و رفع آلودگی از محصولات خریداری شده می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از انتقال و انتشار ویروس کرونا ایفا کند.


چهار شنبه 27 اسفند 1399 - 16:51:22

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف