از مزار تا مزار با ابومصطفی

دو شنبه 2 فروردین 1400 - 16:51:51

وبگردی : در یکی از مناطق شرقی بغداد، حاج محسن معروف به ابومصطفی، مردی وفادار به آرمان‌های شهدا فاصله مزار تا مزار یعنی از کرمان تا نجف را به شیوه‌ای زیبا ترسیم کرده است.


دو شنبه 2 فروردین 1400 - 18:31:29

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف