بزرگداشت روز بین المللی نوروز

سه شنبه 3 فروردین 1400 - 10:41:22

وبگردی: به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و با مشارکت یازده کشور، نشست بزرگداشت روز بین المللی نوروز برگزار شد.


سه شنبه 3 فروردین 1400 - 10:59:43

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف