غریب آبادی : موضعگیری های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مخرب است

چهار شنبه 4 فروردین 1400 - 16:6:3
غریب آبادی : موضعگیری های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مخرب است

تهران - الکوثر : سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: تداوم اتخاذ موضعگیری های سیاسی تا فنی، غیر سازنده و مخرب است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران  نزد سازمان های بین المللی در وین، در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی  مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:  مصاحبه های پیاپی این چنینی، فقط اعتبار آژانس نزد ایران و ایرانیان را بیشتر مخدوش می کند.

کاظم غریب آبادی همچنین  گفت : برجام، با مشکلات و پیچیدگی های عدیده ای مواجه است و نیازی نیست که با چنین مواضع عجیبی آن را پیچیده تر کنیم.

سفیر و نماینده دائم ایران  نزد سازمان های بین المللی در وین، تاکید کرد موضوعات با هم مرتبط هستند و ایران نیز گام ها و تعاملات خود را با آژانس و مدیرکل، با در نظر گرفتن موضوعات دیگر تنظیم خواهد کرد.
به گفته غریب آبادی : ایران، همچنان به  تعهدات پادمانی خود شفاف عمل می کند.

غریب آبادی خاطرنشان کرد،  از ادعاهای مربوط به بیش از دو دهه قبل به عنوان پوششی برای توجیه قصور عمدی خود در نپرداختن به معضلات مهم اشاعه ای مانند وضعیت هسته ای رژیم اسرائیل، نباید استفاده کرد. 
گروسی، در مصاحبه اخیر خود با هفته نامه آمریکایی  نیوزویک گفته بود: مباحث تفصیلی و فنی برای مشخص کردن مکان اورانیوم اظهارنشده در ایران لازم است و این موضوع، کاملا با آینده توافق هسته ای مرتبط است.


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید


چهار شنبه 4 فروردین 1400 - 16:6:22

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف