ربیع الانام؛ بهار مردم و خرمی روزگار

دو شنبه 9 فروردین 1400 - 17:41:54

وبگردی: از بهاری‌ترین روز ۱۴۰۰ به ربیع الانام که از سال ۲۵۵ هجری قمری بهار مردم و خرمی روزگاران شد؛ روز ولادت منجی عالم بشریت که سالهاست منتظران، ظهورش را لحظه شماری می‌کنند.


دو شنبه 9 فروردین 1400 - 18:11:51

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف