بی توجهی مردم افغانستان به ویروس کرونا

دو شنبه 16 فروردین 1400 - 10:5:3

وبگردی: مردم افغانستان به ویروس کرونا و توصیه‌های وزارت بهداشت ودرمان این کشور برای مقابله با بیماری کووید نوزده توجه چندانی ندارند.


دو شنبه 16 فروردین 1400 - 15:15:49

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف