سد النهضه ؛ بحران در شمال آفریقا

یک شنبه 22 فروردین 1400 - 17:50:27

وبگردی: بحران سد بزرگ النهضه اتیوپی بین مصر و سودان از یک سو و اتیوپی از سوی دیگر هر روز بیشتر تشدید می شود.


یک شنبه 22 فروردین 1400 - 18:13:33

دسته بندی :