کشف شهر طلایی گمشده در مصر

یک شنبه 22 فروردین 1400 - 17:52:18

وبگردی: باستان شناسان بقایای یک شهر باستانی را در بیابانی در خارج از شهر الاقصر کشف کردند، که به گفته آنها بزرگترین کشف در مصر است و تاریخ آن به عصر طلایی فرعون ها در سه هزار سال قبل بازمی گردد. شهر طلایی گمشده" در نزدیک الاقصر، دره افسانه ای محل سکونت پادشاهان مصر قرار دارد.این شهر 3000 ساله به دوره حکومت آمنهوتپ سوم بازمی گردد و تا دوره توت‌انخ‌آمون مورد استفاده قرار گرفته است.


یک شنبه 22 فروردین 1400 - 18:13:30

دسته بندی :