رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد

امتحانات خرداد برخی پایه های تحصیلی حضوری است

چهار شنبه 25 فروردین 1400 - 13:11:23
امتحانات خرداد برخی پایه های تحصیلی حضوری است

تهران- الکوثر: رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش گفت: فقط امتحانات پایه های نهم و دوازدهم و داوطلبان آزاد، جهشی ، ایثارگران و بزرگسالان در خرداد حضوری است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  :علیرضا کمرئی، گفت:امتحانات خردادماه ۱۴۰۰ فقط برای دانش آموزان پایه نهم و و پایه دوازدهم  براساس مصوبه ۹۷۷ شورای عالی به صورت حضوری و برای سایر پایه ها و دروس  غیر فنی و پایه فنی، مسئولیت برنامه ارزشیابی برعهده مدیر مدرسه با تصمیمات شورای مدرسه است.

کمره ئی افزود: امتحانات داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگسالان به صورت حضوری است.
 به گفته خسرو ساکی امتحانات دروس شایستگی های فنی و استانداردهای مهارت، شاخه های تحصیلی فنی حرفه ای و کاردانش به صورت حضوری بوده و طراحی سوال براساس وضعیت قرمز طراحی خواهد شد.

 رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به روند برگزاری امتحانات خرداد۱۴۰۰نیزپرداخت و گفت: تغییر رویکرد شیوه سنجش و ارزشیابی از شرایط سنتی به شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شایستگی محور با تمرکز بر ارزشیابی تکوینی به منظور ارتقای کیفیت و بهبود فرایند یاددهی -یادگیری است.
 


آخرین اخبار جهان و منطقه را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
جدیدترین خبرها  را در کانال تلگرامی الکوثرفارسی بخوانید: (کلیک کنید)
اینستاگرام instagram.com/alkawthar.tv
 


چهار شنبه 25 فروردین 1400 - 14:15:29

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف