فیلم - در محفل انس با قرآن

ارشادات مهم و راهبردی مقام معظم رهبری درخصوص ‌ مذاکرات اخیر هسته ای

چهار شنبه 25 فروردین 1400 - 21:59:11

تهران - الکوثر : مقام معظم رهبری در محفل انس با قرآن در نخستین روز ماه مبارک رمضان در موضوع مذاکرات اخیر ارشادات مهمی را ایراد فرمودند.


پنج شنبه 26 فروردین 1400 - 0:1:33