اعتراف سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به شکست گنبد آهنین

پنج شنبه 2 اردیبهشت 1400 - 23:56:43
اعتراف سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به شکست گنبد آهنین

تهران _ الکوثر: سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در صفحه کاربری خود در توئیتر چندین پیام درباره اصابت موشک به نزدیکی تاسیسات هسته ای دیمونا منتشر کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  :آویخای ادرعی در پیام اول نوشت: نیروهای پدافند هوایی، موشک زمین به هوایی را که از سوریه به سوی اسرائیل (فلسطین اشغالی) شلیک شده بود و به النقب اصابت کرد رهگیری کردند. در پاسخ به این حادثه، آتشباری که این موشک را شلیک کرده بود و چند آتشبار دیگر را هدف قرار دادیم.
در توئیت دوم آمده است: بحث بر سر موشک زمین به هوایی است که از سوریه شلیک شده، از هدف عبور کرده و به سوی اسرائیل لیز خورده است (ناخواسته به سوی فلسطین اشغالی آمده است). این موشک برای اصابت به هدفی معین شلیک نشده بود.
ادرعی در توئیت بعدی نوشت: توضیح اینکه پدافند ما به سوی موشکی که از سوریه به طرف اسرائیل لیز خورده، شلیک کرده است اما مشخص نیست که آیا به هدف خورده است یا خیر؟ مسئله در دست بررسی است.
وی در آخرین پیام خود اعتراف کرد که «موشک شلیک شده از سوریه» هدف قرار نگرفته است.


از صفحات دین و زندگی و ندای نور الکوثر فارسی دیدن کنید

 


جمعه 3 اردیبهشت 1400 - 10:59:20