آداب "سحرخوانی" رسم دیرینه مسلمانان مالزی

شنبه 4 اردیبهشت 1400 - 14:46:14

وبگردی: سحرخوانی در ماه مبارک رمضان به عنوان رسم قدیمی مسلمانان مالزی همچنان رواج دارد.


شنبه 4 اردیبهشت 1400 - 16:40:56