چرا در بهار خواب آلوده‌ایم؟

یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 - 8:43:35

وبگردی: در حالی که تمام موجودات زنده در فصل بهار از خواب بیدار می‌شوند، ولی برخی افراد هستند که نمی‌توانند از خمیازه کشیدن و خوابیدن خودداری کنند. این افراد انرژی کم و خستگی بیش از حدی دارند. این مشکل به علت عدم تطابق بدن با آب و هوای گرم بوجود می‌آید.


یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 - 9:11:25

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف