گلاب‌گیری سنتی بانوی کارآفرین

یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 - 12:16:37

وبگردی: بانوی کارآفرین در روستای محمدآباد ورامین به همراه خانواده خود، از گل محمدی که محصول مزرعه او است، به روش سنتی گلاب‌گیری می‌کند.


یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 - 12:27:21

دسته بندی :