روسیاهی ....

دو شنبه 13 اردیبهشت 1400 - 9:57:34

مناجات با خدا با نوای سید مجید بنی فاطمه

رو شونه هام بارِ گناه آوردم
یه کوله بارِ اشتباه آوردم
کسی به دادم نرسید خدایا
بازم به لطفِ تو پناه آوردم

دستِ نوازش به سرم کشیدی
اومدی و به دادِ من رسیدی
یه جوری اومدی بازم سراغم
انگار گناهایِ منو ندیدی

چی اومده سرم ، ببین دیگه نمیشه باورم
توبه شکستمَ ، حواسمم نبوده نوکرم
برس به داد من چی اومده سرم

الهی یا الهی یا الهی ..

شرمنده از این همه رو سیاهی
برام بسه فقط یه نیم نگاهی
از همه جا بریدمُ شکستم
غریب و خسته اومدم الهی

خیلی بدم خیلی ولی خدایا
این شب قدرِ اولی خدایا
میخوام بیام قسم بدم که این بار
منو ببخش جان علی خدایا

خدا خدا خدا اگه رهام کنی برم کجا ؟
بیا و خط بزن ، گناهمُ به حق مرتضی
با بندۀ بدت دوباره راه بیا

الهی یا الهی یا الهی ..


دو شنبه 13 اردیبهشت 1400 - 9:57:55

دسته بندی :