آمبولانس‌هایی که دو چرخ شان لب گور است!

دو شنبه 13 اردیبهشت 1400 - 10:4:17

وبگردی: کرونا در هند می تازد و آمبولانس‌ها به نوبت جسدی برای سوختن می آورند!


دو شنبه 13 اردیبهشت 1400 - 16:43:59

دسته بندی :