ماهیگیری با استفاده از پرنده !

دو شنبه 13 اردیبهشت 1400 - 14:48:57

وبگردی: هرچند ماهیگیری با استفاده از مرغ ماهیخوار یک سنت عجیب ، جذاب و ساده چینی ها است اما کم کم به دست فراموشی سپرده می‌شود.


دو شنبه 13 اردیبهشت 1400 - 15:7:46

دسته بندی :