سوال یک دختر دانشجو و پاسخ فیلسوف فرانسوی؛ حضرت علی (ع) کیست؟

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 - 13:28:34

شبکه مصری، پاسخ روژه گارودی، فیلسوف فرانسوی به یک دختر دانشجو درباره حضرت علی (ع) را روایت می‌کند.


سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 - 13:29:30

دسته بندی :