رژیم صهیونیستی چگونه هسته ای شد؟

چهار شنبه 15 اردیبهشت 1400 - 15:56:24

وبگردی: دستیابی به سلاح کشتار جمعی و هسته ای در مقطعی از تاریخ رژیم جعلی اسرائیل، از اولویت های اصلی امنیتی این رژیم بود. در اسناد موساد و برخی کشورهای دیگر که بعدها منتشر شد، عملیاتی با اسم رمز "معبد سوم" برای دستیابی به این هدف طراحی شد.


چهار شنبه 15 اردیبهشت 1400 - 17:3:7