تلاوت قاری هندی در بیستمین شب مسابقات قرآنی «مفازا»

یک شنبه 19 اردیبهشت 1400 - 10:6:37

تهران - ویژه الکوثر : «اصغر علی الهندی» شرکت کننده از هند در بیستمین شب از چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی رمضانی «ان للمتقین مفازا» که شبکه الکوثر برگزار می کند، آیاتی از سوره نحل را تلاوت کرد.


یک شنبه 19 اردیبهشت 1400 - 10:6:49