پاسخ موشکی مقاومت فلسطین

چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400 - 8:7:54

تصاویری از پاسخ موشکی فلسطینیان به جنایات صهیونیست ها و وحشت و هراس اشغالگران


چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400 - 10:16:48