اجساد چوب خوار، رود‌های جسد خوار در هند

چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400 - 10:0:40

وبگردی: روزانه در هند برای سوزاندن ۳۷۰۰ جسد کرونایی‏، هزاران تن چوب سوزانده می‌شوند اگر چوب یا وقت کم باشد آن‌ها را به رود می‌ اندازند.


چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400 - 10:39:28

دسته بندی :