وداع با ماه مبارک رمضان

چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400 - 16:21:20

وبگردی: رمضان، ماهی که دروازه‌های آسمان بر روی مخلوق گشوده است، ماهی که از آمدن آن شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته، از رفتنش اندوهناک هستیم


چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400 - 18:1:23

دسته بندی :