عادت‌های اشتباه هنگام درس خواندن

پنج شنبه 23 اردیبهشت 1400 - 10:50:46

وبگردی: حفظ کردن به جای یاد گرفتن و درس خواندن شب امتحانی از عادت‌های اشتباه دانش آموزان و دانشجویان است.


پنج شنبه 23 اردیبهشت 1400 - 11:27:13

دسته بندی :