رونمایی گردانهای قسام از موشک عیاش 250 + فیلم

جمعه 24 اردیبهشت 1400 - 7:1:6

تهران - الکوثر : گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس برای نخستین بار از موشک های عیاش 250 رونمایی کرد و فرودگاه رامون در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. 


جمعه 24 اردیبهشت 1400 - 7:57:8