تلاوت آیاتی از سوره یس توسط شیخ میثم التمار + فیلم

شنبه 25 اردیبهشت 1400 - 17:50:17

تهران - ویژه الکوثر : شیخ میثم التمار داور عراقی مسابقه قرآنی مفازا در آخرین شب این مسابقات ، آیاتی از سوره یاسین را تلاوت کرد.