فسخ معامله به واسطه برگشت چک مشتری

سه شنبه 4 خرداد 1400 - 16:46:0
فسخ معامله به واسطه برگشت چک مشتری

تهران - الکوثر : هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای به فسخ معامله در صورت برگشت خوردن یکی از چکهای خریدار در معاملات داد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به شرط منعقده بین طرفین، چنانچه در معامله ای یکی از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می شود ولو ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
بین دادگاهها اختلاف پیش آمده بود که در این حالت اگر خریدار بدون پرداخت چکها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار اخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟ که در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور قضات با اکثریت آرا مقرر نمودند با توجه به شرط منعقده بین طرفین که چنانچه یکی از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد میشود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
این رأی برابر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ صدور برای تمامی مراجع قضائی و غیر قضائی لازم الا جراست.


آخرین اخبار جهان و منطقه را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
جدیدترین خبرها  را در کانال تلگرامی الکوثرفارسی بخوانید: (کلیک کنید)
اینستاگرام instagram.com/alkawthar.tv
 


سه شنبه 4 خرداد 1400 - 17:50:5

دسته بندی :