حماسه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سوریه

چهار شنبه 5 خرداد 1400 - 16:19:55

وبگردی- الکوثر: مردم سوریه در شهرهای مختلف این کشور با حضور گسترده در مراکز اخذ را به نمایش گذاشتند.


چهار شنبه 5 خرداد 1400 - 16:40:48

دسته بندی :