انتخابات ۱۴۰۰؛ حرف مردم با نامزد‌های انتخابات

پنج شنبه 6 خرداد 1400 - 7:49:46

وبگردی: خبرنگار  به میان مردم رفته است و ضمن نشان دادن تصاویر نامزد‌ها از آن‌ها خواسته صحبت خود را با نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری مطرح کنند.


پنج شنبه 6 خرداد 1400 - 10:7:9

دسته بندی :