مهر مادر ایرانی

یک شنبه 9 خرداد 1400 - 12:2:49

وبگردی-الکوثر: پاياني براي مهر مادري نيست. جنس اين محبت، خدايي ست و ماه مادر، غروبي براي عشق به فرزند ندارد.


یک شنبه 9 خرداد 1400 - 18:28:51

دسته بندی :