انتخابات ۱۴۰۰

کارنامه کاری سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰

دو شنبه 10 خرداد 1400 - 11:13:0

وبگردی- الکوثر: عکس نوشت کارنامه کاری سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، نگاهی مختصر به سوابق کاری و تحصیلی این نامزد داشته است.


دو شنبه 10 خرداد 1400 - 12:17:32