آمادگی برای سفر آخرت

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:37:59

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیث امام صادق علیه السلام درباره آمادگی برای سفر آخرت

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف